Çalışma hayatının kalitesini artırmak için, çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda seminer ve etkinlikler düzenleriz. Seminer programını kuruma özgü hazırlarız.

Seminer ve Etkinliklerimiz

  • Mesleki yaşama ilişkin (Liderlik, Zaman Yönetimi, Takımdaşlık, vb),
  • Ailelere yönelik (Etkili Anne Baba Olma, Çocuğun Gelişim Özellikleri, Okul Başarısını Artırma, vb.)
  • Kişisel Gelişime Yönelik (Stres ve Yaşam Kalitesi, Kondisyonumuz, vb) seminerler.
  • Grup Etkinlikleri (Psikodrama, Yaratıcı Drama, Yoga, vb.)