– Kişilik, Yetenek ve Bilgi Testlerini kullanarak işe alım sürecinde adayların yetenekli ve bilgili olduğu alanlara ilişkin güvenilir ve bilimsel veriler elde ederek, aday oldukları pozisyona uygunluklarını saptamak, performanslarına dair öngörü oluşturmak.

– Elde edilen bilgiler yorumlanır, raporlaştırılır ve öneriler ortaya konulur.

– Alınacak ya da mevcut personelin mesleki ve kişisel gelişimine dönük varsa gerekli eğitim programı hazırlanır ve uygulanılır.