Seminer ve Etkinlikler

3

Çalışma hayatının kalitesini artırmak için, çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda seminer ve etkinlikler düzenleriz. Seminer programını kuruma özgü hazırlarız.

Seminer ve Etkinliklerimiz

Mesleki yaşama ilişkin (Liderlik, Zaman Yönetimi, Takımdaşlık, vb),
Ailelere yönelik (Etkili Anne Baba Olma, Çocuğun Gelişim Özellikleri, Okul Başarısını Artırma, vb.)
Kişisel Gelişime Yönelik (Stres ve Yaşam Kalitesi, Kondisyonumuz, vb) seminerler.
Grup Etkinlikleri (Psikodrama, Yaratıcı Drama, Yoga, vb.)