Çalışma Hayatını Değerlendirme

Waiting in Line

Liman Psikoloji olarak kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmakta ve yaşanan sorunlara kuruma özgü çözümler üretmekteyiz.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için personel seçimi, psikolojik destek, eğitimi vb. ihtiyaçların giderilmesi amacıyla kuruma özgü projeler üretiriz.

 

Çalışma Hayatını Değerlendirme Araştırması:

Örgüt kültürü, örgütsel bağlılık, kişisel özellikler gibi konu başlıklarını kapsayan sorulardan oluşan kuruma özgü “Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi” hazırlanır. Bu anketin hazırlanmasında endüstri ve örgüt psikolojisi alanında daha önce benzer konularda hazırlanan geçerliği ve güvenirliği olan ölçme araçlarından yararlanılır. Çalışanların profiline göre anketin farklı versiyonları yüz yüze görüşmeler yoluyla da elde edilir.
Çalışanların kuruma bağlılık, motivasyon ve memnuniyetlerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler belirlenir ve projelendirilir.