Personel Seçimi

– Kişilik, Yetenek ve Bilgi Testlerini kullanarak işe alım sürecinde adayların yetenekli ve bilgili olduğu alanlara ilişkin güvenilir ve bilimsel veriler elde ederek, aday oldukları pozisyona uygunluklarını saptamak, performanslarına dair öngörü oluşturmak. – Elde edilen bilgiler yorumlanır, raporlaştırılır ve öneriler ortaya konulur. – Alınacak ya da mevcut personelin mesleki ve kişisel gelişimine dönük varsa gerekli

Çalışma Hayatını Değerlendirme

Liman Psikoloji olarak kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmakta ve yaşanan sorunlara kuruma özgü çözümler üretmekteyiz. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için personel seçimi, psikolojik destek, eğitimi vb. ihtiyaçların giderilmesi amacıyla kuruma özgü projeler üretiriz. Çalışma Hayatını Değerlendirme Araştırması: Örgüt kültürü, örgütsel bağlılık, kişisel özellikler gibi konu başlıklarını kapsayan sorulardan oluşan kuruma özgü “Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi” hazırlanır. Bu

Seminer ve Etkinlikler

Çalışma hayatının kalitesini artırmak için, çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda seminer ve etkinlikler düzenleriz. Seminer programını kuruma özgü hazırlarız. Seminer ve Etkinliklerimiz Mesleki yaşama ilişkin (Liderlik, Zaman Yönetimi, Takımdaşlık, vb), Ailelere yönelik (Etkili Anne Baba Olma, Çocuğun Gelişim Özellikleri, Okul Başarısını Artırma, vb.) Kişisel Gelişime Yönelik (Stres ve Yaşam Kalitesi, Kondisyonumuz, vb) seminerler. Grup Etkinlikleri (Psikodrama, Yaratıcı

Travma ve Krize Müdahale

Şiddet, çatışma, travma ve intihar gibi konular bireyler üzerinde kalıcı iz bırakma gücüne sahiptirler. Kurumumuz bu konularda danışanlarımıza, yakınlarına, topluluklara ve örgütlere baş etmelerinde yardımcı olacak hizmetler tasarlamıştır. Kriz durumlarında ailelere, bireylere ve kurumlara destek verebilecek becerilere sahibiz. Planlı, programlı ve bu konuda deneyim sahibi profesyoneller tarafından verilen travma sonrası psikolojik destek hizmetlerinin kişilerin ruh

Çalışana Destek Programı

Çalışan Destek Programı (ÇDP). Kişisel yaşamlarında veya iş performansını etkileyen sorunlar yaşayan çalışanlara gizli, profesyonel yardım sağlayan özel olarak uyarlanmış bir programdır. Bu programa dahil olan kurumların çalışanları ve onların aileleri için ücretsiz başvuru yaparlar ve hizmet giderleri kurum tarafından ödenir. Kişisel ya da aile içi sorunlar işletmelerde zaman, enerji ve para kaybına yol açar.

Psikolog Görevlendirme

İhtiyac duyulması halinde, görüşme, gözlem vb hizmetler için Liman Psikoloji bünyesinden bir psikolog süreli veya kısmi süreli hizmet verebilir. Kurumun ihtiyaçları ve imkanları doğrultusunda görevlendireceğimiz psikolog, kurumda ya da liman psikolojide görüşmeler yapabilir. Adınız (Gerekli) E-Posta Adresiniz (Gerekli) Konu Mesajınız